کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

بیوفسفات طلایی

بیوفسفات طلایی یک کود ارگانیک است که حاوی ۲۰ درصد گوگرد ،۱۷ درصد فسفر ، ۱۶ درصد ماده آلی و ۱ درصد روی می باشد. وجود یک درصد روی در این کود موجب ایجاد تعادل بین روی و فسفر چه در خاک و چه در گیاه می گردد. وجود فسفر نیز که يك عنصر تشكيل دهنده تمام بافتهای گياهی است، برای تقسيم سلولی و نمو بافتهای مريسمی ضروری است. نهال های جوان به فسفر زيادی برای تحريك رشد ريشه ها نیاز دارند. بیو فسفات طلایی در شرایط مناسب با سوپر فسفات تریپل برابری کرده و می تواند نیاز فسفری گیاه را برآورده کند. بیو فسفات طلایی PH خاک را کاهش داده و نیاز غذایی محصولات به آهن و روی را نیز تامین می کند. از دیگر مزایای آن می توان به اصلاح مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک و ریشه و افزایش سطح حاصلخیزی آن و بهبوط تغذیه گیاه اشاره نمود.
نحوه مصرف کود بیوفسفات طلایی کیمیا کود :
مقدار مصرف کود بیوفسفات در باغ ها سه تا پنج کیلوگرم به ازای هر درخت به روش چالکود یا کانالکود و قبل از شروع کشت است و مقدار مصرف آن برای ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار هنگام کشت و همراه با شخم می باشد .