کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

سولفات منگنز

منگنز نقش کلیدی در تشکیل کلروپلاست و سیستم های آنزیمی گیاه داشته و مصرف این کود باعث بهبود فتوسنتز گیاهان و افزایش تولید محصول خواهد شد. منگنز همچنین فعال کننده تعداد زیادی آنزیم در انسان ها می باشد. آهکی بودن خاک ها، قلیایی بودن و pH بالا ، مصرف نامتعادل از کودها و فقر مواد آلی در خاک از عواملی هستند که قابلیت استفاده از این عنصر غذایی را برای گیاهان محدود کرده و باعث کمبود عنصر منگنز در دسترس گیاهان شده و خسارت فراوانی را بر میزان تولید و کیفیت محصولات کشاورزی وارد می کند. استفاده از کودهای کشاورزی حاوی این عنصر مانند کود سولفات منگنز خصوصاً همراه با ماده آلی گوگرد و باکتری های مربوطه موجب بهبود شرایط تغذیه ای خاک و زمین های کشاورزری شده و نارسایی های تغذیه ای گیاهان را برطرف می کند. گیاهان نسبت به کمبود منگنز حساسیت های مختلفی از خود نشان می دهند، به عنوان نمونه سیب زمینی، غلات و درختان میوه بیشترین حساسیت را نسبت به کمبود منگنز از خود نشان داده اما پنبه کمترین حساسیت را به کمبود منگنز نشان می دهد.

روش استفاده از کود سولفات منگنز

کود سولفات منگنز به صورت چال کود، کانال کود و یا به شکل محلول قابل استفاده است. در خاک های سبک در هنگام آبی نیز قابل استفاده است ولی در این روی بازیابی آن کمتر است.

میزان مصرف کود سولفات منگنز

درختان: از کود سولفات منگنز برای درختان بارور در فصل زمستان ۲۰۰ الی ۳۰۰ گرم به ازای هر درخت در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چال کود یا کانال کود استفاده می شود.

کشت های زراعی: برای زراعت هنگام آماده سازی زمین کشاورزی مقدار ۵۰ تا ۸۰ کیلوگرم کود سولفات منگنز همراه با سایر کودهای زمستانه توصیه می شود.

برای استفاده از کود سولفات منگنز به صورت محلولپاشی  برای درختان میوه به نسبت ۳ تا ۴ در هزار و در محصولات زراعی به نسبت ۲ تا ۳ هزار پیشنهاد می شود.

توصیه : استفاده از هر گونه کود کشاورزی در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات را با توجه به  نتیجه آزمون خاک و  صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه خود انجام دهید.