کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

گوگرد بنتونیت دار

گوگرد دارای کاربرد زیادی ست اما بیشینه مصرف آن در صنایع کشاورزی و برای تقویت و اصلاح خاک ، آبیاری نواحی خشک ، کنترل اسیداته ، تهیه کود فسفاتیک و به عنوان قارچ زدا و برای جلوگیری از نفوذ سفیدک ها و حشرات می باشد . گوگرد جز تشکیل دهنده پروتئین در گیاه است و کمبود آن تاثیر مهمی در کاهش رشد گیاه دارد. گوگرد بنتونیت دار ، کود گرانوله ای است که می تواند هم به عنوان تامین کننده نیاز گیاه به گوگرد و هم به عنوان اصلاح کننده خاک های قلیایی مصرف شود. گرانول های این کود از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده است.
مزایای کود گوگرد بنتونیت دار کیمیا کود:
• پایین آوردن PH خاک
• بالا بردن جذب عناصری چون ازت ، فسفات و عناصر ریز مغذی
• خاصیت قارچ زدایی و از بین بردن سفیدک مو و کرم سفید ریشه و حشرات موذی
• افزایش حاصلخیزی و بهره وری خاک
• بالا بردن مقاومت گیاه به سرما

نحوه مصرف :
کود گوگرد بنتونیت دار گرانوله بصورت پاششی با کود پاش و یا به صورت چالکود در سایه انداز درخت ها استفاده می شود. گوگرد بنتونیت دار می تواند همراه با کود حیوانی استفاده شود.