کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله خاک ها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر عناصر غذایی و مواد معدنی فقیر می شوند و نیاز به کودهای مختلف شیمیایی و ارگانیک پیدا می کنند. برای جبران فقر خاک می توان طی یک برنامه…