کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
اسید هیومیک

اسید هیومیک

اسید هیومیک امروزه کشاورزی اکولوژیک به استفاده از مواد آلی توجه دارد و اسید های آلی یکی از منابع مهم مواد آلی می باشند. وجود مواد آلی علاوه بر اینكه نشان دهنده كیفیت و سلامت خاك می باشد ، شاخص…