کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
سولفات روی

سولفات روی

سولفات روی سولفات روی یک ترکیب معدنی ست که حاوی ۲۰ و یا ۲۳ درصد روی می باشد و از آن به عنوان کود در کشاورزی استفاده فراوانی می شود. عنصر روی در تولید هورمونهای رشد، فعالیت آنزیم ها ،…