کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم کریستالی | سولفات آمونیوم پودری سولفات آمونیوم چیست؟ سولفات آمونیوم یک نمک معدنی است که در بخش کشاورزی به عنوان کود کشاورزی کاربرد بسیار زیادی دارد . حلالیت کود سولفات آمونیوم به حدی است که به طور کامل در آب حل می…