کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله خاک ها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر عناصر غذایی و مواد معدنی فقیر می شوند و نیاز به کودهای مختلف شیمیایی و ارگانیک پیدا می کنند. برای جبران فقر خاک می توان طی یک برنامه…

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی کود مرغی یک کود آلی و دارای کاربرد متعددی ست اما بیش از ۹۰ درصد برای مصارف کشاورزی کاربرد دارد. کود مرغی پلیتی یک کود ارگانیک است و اهمیت کود های ارگانیک در افزایش نفوذپذیری خاک نسبت…

کود مرغی پودری

کود مرغی پودری

کود مرغی پودری کود مرغی یک کود ارگانیک است که در صنعت کشاورزی به شکل های مختلف از جمله پودری تولید و مصرف می شود. کود مرغی پودری حاوی عناصر غذایی مفید است و با سرعت بیشتری جذب خاک می…