کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
ترکیب سولفات آمونیوم گرانوله با اوره

ترکیب سولفات آمونیوم گرانوله با اوره

ترکیب آمونیوم سولفات با اوره اوره به عنوان یک منبع غنی نیتروژن | ازت (۴۶%) در صنعت کشاورزی استفاده می شود . از آنجا که اوره محلول در آب است ، برای استفاده در محلول های کودی از جمله ترکیب…