کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

اسید هیومیک

امروزه کشاورزی اکولوژیک به استفاده از مواد آلی توجه دارد و اسید های آلی یکی از منابع مهم مواد آلی می باشند. وجود مواد آلی علاوه بر اینكه نشان دهنده كیفیت و سلامت خاك می باشد ، شاخص مناسبی برای باروری خاک بشمار می آید.
اسید هیومیک یکی از اجزای اصلی مواد هیومیک است که حاوی گوگرد، ازت و فسفر با درصد های مختلف و برخی فلزات از قبلیل کلسیم ، منیزیم ، آهن ، روی ، مس و غیره می باشد. این کود پایداری بی نظیری دارد و تنها مقادیر بیش از حد نمک محلول در خاک می تواند آن را اشباع کرده و به طور موقت و یا دائم از کار بیندازد .
از مزایای اسید هیومیک کیمیا کود می توان به افزایش تهویه خاک ، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک ، کاهش فرسایش خاک و افزایش مقاوت گیاه به خشکی ، کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب پتاسیم در خاک های رسی، متعادل نمودن PH خاکهای اسیدی و آهکی، افزایش جذب عناصر غذایی ، افزایش میزان ویتامین ها در گیاه ، افزایش میکروب های مفید خاک ، افزایش فتوسنتز درگیاه و افزایش رشد ریشه می شود.
تاثیر مصرف اسید هیومیک بر چه محصولاتی بیشتر است ؟
اسید هیومیک سبب افزایش عملکرد کشت سیب ، جو ، شلغم ، سیب زمینی ، گندم ، پنبه ، ذرت ، هویج ، انگور ، خیار و چغندر قند شده و در محصولاتی نظیر مرکبات ، کلم و گوجه فرنگی بیشینه افزایش و بهبود عملکرد را دارد .