کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

ترکیب آمونیوم سولفات با اوره

اوره به عنوان یک منبع غنی نیتروژن | ازت (۴۶%) در صنعت کشاورزی استفاده می شود . از آنجا که اوره محلول در آب است ، برای استفاده در محلول های کودی از جمله ترکیب با سولفات آمونیوم بسیار مناسب است. یکی از مشکلات استفاده از کود اوره در خاک ، تبخیر آمونیاک موجود در خاک است . این مشکل در فصل تابستان و گرمای هوا و با افزایش سرعت باد در سطح خاک ، نمود بیشتری پیدا می کند. با اضافه کردن آمونیوم سولفات به اوره این مشکل قابل حل است . زیرا این ماده در کاهش تبخیر و انتشار آمونیاک نقش بسزایی دارد. بنابراین هرچقدر آمونیوم سولفات بیشتری در ترکیب با اوره استفاده شود ، میزان تبخیر و انتشار آمونیاک نیز به همان نسبت کمتر خواهد شد. این به معنای حاصل خیزی بیشتر خاک و غنی تر شدن ریشه ها است .

مصرف هم‌زمان از اوره و سولفات آمونیوم گرانوله

سولفات آمونیوم و اوره به عنوان پر مصرف ترین کود های ازته مورد استفاده در باغ های پسته شناخته می شوند. استفاده هم‌زمان اوره و کود سولفات آمونیوم مرسوم نیست. از این دو نوع کود به صورت جداگانه استفاده می شود. اخیراً تحقیقات صورت گرفته در مورد کودهای نیتروژنه نشان داده اند که استفاده از ترکیب اوره (حاوی ۴۶% نیتروژن) و کود سولفات آمونیوم گرانوله (حاوی ۲۱% نیتروژن و ۲۴% گوگرد)  تأثیر بهتری بر عملکرد درختان پسته و محصولات کشاورزی دارد. در استان کرمان با توجه به اینکه خاک حالت قلیایی دارد، استفاده از اوره به تنهایی ممکن است باعث افزایش pH و قلیاییت خاک و همچنین مسمومیت ناشی از شوری در مزارع شود. استفاده از کود سولفات آمونیوم گرانوله با توجه به اینکه قابلیت کاهش و اصلاح میزان قلیاییت خاک را داراست، برای باغ های پسته مناسب تر است. اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن موجود در مقدار مشخصی از سولفات آمونیوم در مقایسه با میزان نیتروژن موجود در همان مقدار اوره خیلی کمتر است ( در حدود نصف)، استفاده از کود سولفات آمونیوم مقرون به صرفه نیست. بنابراین بهترین راه پیشنهادی برای کود دهی مزارع پسته در استان کرمان استفاده از ترکیب کود سولفات آمونیوم گرانوله و اوره به صورت هم‌زمان است. بررسی های اخیر نشان داده اند با مصرف هم‌زمان این دو نوع کود علاوه بر کاهش مضرات استفاده جداگانه از این کودها کاهش می یابد، بازده جذب نیتروژن نیز افزایش می یابد.

کود اوره در خاک تولید آمونیاک (NH3) می کند. گاز آمونیاک برای خاک ترکیب مفیدی محسوب می شود، به طوری که در برخی مناطق این گاز را مستقیماً به خاک تزریق می کنند. یکی از مشکلاتی که آزاد شدن آمونیاک در خاک ایجاد می کند، هدر رفت نیتروژن از طریق متصاعد شدن آمونیاک از خاک به خصوص در فصول گرم سال می باشد. استفاده هم‌زمان از اوره و سولفات آمونیوم، موجب ماندگاری بیشتر آمونیاک در خاک می شود. با افزایش ماندگاری آمونیاک و کاهش هدر رفت آن ، نیتروژن در دسترس ریشه گیاهان  و موجودات خاک زیری مفید افزایش می یابد و بازده استفاده از کودهای ازته بیشتر می شود. مکانیسم افزایش جذب نیتروژن در صورت استفاده هم‌زمان از سولفات آمونیوم و اوره به درستی مشخص نشده است. ترکیب درصدهای مختلفی برای ترکیب این دو کود پیشنهاد می شود. به عنوان مثال ۵۰% اوره-۵۰% سولفات آمونیوم یا ۶۰% اوره- ۴۰% سولفات آمونیوم نتایج تحقیقات انجام شده بر روی ترکیب درصدهای مختلفت نتایج تقریباً یکسانی داشته اند و همگی بیانگر تأثیر مثبت استفاده هم‌زمان از این ۲ نوع کود هستند. البته استفاده هم‌زمان از اوره و کود سولفات آمونیوم به دلیل وجود گوگرد فراوان در ترکیب سولفات آمونیوم نیز مفید باشد. چراکه گوگرد مصارف مختلفی برای گیاهان و محصولات کشاورزی دارد؛ در حالی که اوره فاقد این ماده مغذی برای گیاهان است.

کود سولفات آمونیوم گرانوله به دلیل ویژگی های ظاهری و دانه بندی مناسب از قابلیت بالایی برای مخلوط شدن با سایر کود های جامد به خصوص اوره دارد و مخلوط کود سولفات آمونیوم گرانوله با سایر کودهای جامد به خصوص اوره را می توان به راحتی مورد استفاده قرار داد.