کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

سولفات آهن

سولفات آهن ماده ای بلورین و به رنگ سبز می باشد که حاوی ۱۸ تا ۲۲ درصد آهن است . آهن از ضروری ترین عناصر برای رشد همه گیاهان می باشد، چرا که موجب تشکیل کلروفیل و بالابردن سبزینگی گیاه و در نتیجه افزایش رشد و بازدهی محصول می شود . رنگ پریدگی برگ ها به علت کمبود آهن و عدم تشکیل کلروفیل به مقدار کافی ست .
اغلب خاک های ایران مقدار قابل توجهی آهک دارند و مهم ترین دلیل کمبود آهن در خاک ، ازیاد آهک در آن است. آبیاری سنگین نیز موجب کاهش جذب آهن می شود.
کاربرد سولفات آهن در کشاورزی :
• تامین آهن خاک و جلوگیری از رنگ پریدگی برگ
• ماده اولیه برای تهیه کودهای ماکرو و میکرو
• در صنایع خوراک دام وطیور بعنوان ویتامین آهن
نحوه کود دهی :
در کود دهی به روش چالکود مقدار ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم سولفات آهن را می توان در ترکیب با مواد آلی برای هر درخت به فاصله ۵۰ سانتی متر از تنه درخت در نظر گرفت .
روش دیگر کوددهی سولفات آهن محلول پاشی ست که بهتر است در طول فصل رشد گیاه دو یا چند بار صورت بگیرد تا کلروز ناشی از آهک فعال در خاک از بین برود. اما در درخت های میوه اولین محلول پاشی یک ماه پس از گلدهی و دومین محلول پاشی سه هفته پس از اولین محلول پاشی صورت می گیرد .