کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

سولفات روی

سولفات روی یک ترکیب معدنی ست که حاوی ۲۰ و یا ۲۳ درصد روی می باشد و از آن به عنوان کود در کشاورزی استفاده فراوانی می شود. عنصر روی در تولید هورمونهای رشد، فعالیت آنزیم ها ، باروری و تشکیل میوه نقش اساسی داشته و کمبود آن ریز برگی ، ریزش میوه و تاخیر در باز شدن برگ و گل ها را در پی دارد. تحقیقات نشان داده است که کمبود روی در گیاهان گسترش جهانی دارد و حدود ۳۰ درصد از اراضی تحت کشت جهان با کمبود روی مواجه می باشند.
کاربرد سولفات روی :
• به عنوان کود ریز مغذی
• به عنوان ماده اولیه در تولید کودهای شیمیائی میکرو و ماکرو
• به عنوان خوراک دام
در ضمن سولفات روی کیمیا کود اثرات شوری را کاهش می دهد و پتاسیم تحمل گیاه به تنش شوری را بالا می برد ، بنابرین مصرف توامان این دو نیز توصیه می شود زیرا باعث افزایش عملکرد کود دهی می گردد.
نحوه مصرف کود :
کود دهی از طریق چالکود و محلول پاشی امکان پذیر است. در خاک های سبک با آب یاری نیز می توان آن را مصرف کرد ولی بازیافت آن کمتر خواهد بود. در روش چالکود مقدار ۲۰۰ یا ۳۰۰ گرم سولفات روی برای هر درخت بارور به فاصه ۵۰ سانتی متر از تنه درخت استفاده می شود .