کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

سوپر فسفات ساده

فسفر یکی از عناصر غذایی بسیار مهم برای بهبود عملکرد رشد کمی و کیفی گیاه می باشد.تامین فسفر خاک موجب جلوگیری از ریزش برگهای پیر در اواخر فصل تابستان و افزایش میزان گلدهی و بازدهی زودتر گیاه در بهار می گردد. همچنین باعث افزایش کیفیت محصول و ریشه زایی در گیاه می شود. معمولا از کود های سوپر فسفات برای تامین فسفر خاک استفاده می شود. کود سوپر فسفات ساده کیمیا کود حاوی حاوی ۱۶ تا ۱۸ درصد فسفر محلول و مقادیری عناصر ریز مغذی دیگر نظير گوگرد ، آهن ، منيزيم، منگنز، كلسيم و روى است كه سنتز كلروفيل و رشد ريشه را در پی دارد.
کود سوپر فسفات ساده (Single Super Phosphate) به دو شكل پودرى و گرانوله عرضه مى شود که آنالیز هر دوی آن ها یکسان است، اما شكل پودرى به دليل مصرف انرژى كمتر کمی ارزان تر از شکل گرانوله آن است.
نحوه مصرف کود سوپر فسفات ساده :
کود دهی سوپر فسفات ساده قبل از کشت و همزمان با آماده ساختن زمین به فاصله ۲٫۵ تا ۵ سانتی متر زیر بذر صورت می گیرد. و مقدار آن برای هر هکتار در مزارع ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم و در باغ ها ۲ تا ۳ کیلوگرم برای هر درخت به روش چالکود می باشد. همانطور که می دانیم برای تعیین دقیق مقدار کود دهی باید آزمون تجزیه خاک زراعی و آزمون تجزیه کود صورت بگیرد .