کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

کود مرغی پودری

کود مرغی یک کود ارگانیک است که در صنعت کشاورزی به شکل های مختلف از جمله پودری تولید و مصرف می شود. کود مرغی پودری حاوی عناصر غذایی مفید است و با سرعت بیشتری جذب خاک می شود. با مصرف توامان آن با کود حیوانی می توان میزان حاصل خیزی خاک را افزایش داد.
کود مرغی پودری کیمیا کود :
کود مرغی تازه، حدود ۷۰% رطوبت دارد. برای استفاده از آن، کود مرغی ابتدا رطوبت گیری شده و پس از خشک و آسیاب شدن به صورت پودری بسته بندی می شود. هرچه فضولات و کود تولید شده زودتر جمع آوری شود، مقدار کمتری مواد آلی (مانند پروتئین خام) و دیگر مواد غذایی پر ارزش آن تلف خواهد شد.
کـود مرغی پودری حاوی مقادیر زیادی اسید اوریک و سایر اورید هاست و از جمله مزایای آن می توان به کاهش موضعی PH خاک ، کاهش جرم حجمی خاک و افزایش تخلخل و نفوذپذیری آن ، کاهش چسبندگی خاک های رسی و افزایش چسبندگی خاک های شنی اشاره کرد.
نحوه مصرف کود مرغی پودری :
در تمام فصل های سال می توان از کود مرغی پودری استفاده نمود اما برای تجزیه بیشتر و بهتر آن و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در خاک بهتر است کود دهی آن در فصل پاییز صورت بگیرد.