کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +

کود مرغی گرانوله

خاک ها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر عناصر غذایی و مواد معدنی فقیر می شوند و نیاز به کودهای مختلف شیمیایی و ارگانیک پیدا می کنند. برای جبران فقر خاک می توان طی یک برنامه زمان بندی خاص اقدام به کود دهی نمود .
کود های آلی یا ارگانیک شامل سه نوع حیوانی ، گیاهی و مخلوط می باشد. کود مرغی گرانوله یک کود حیوانی ست و دارای منابع آلی و عناصر مفید برای خاک می باشد. كود مرغی گرانوله دارای NPK (عناصر نیروژن – فسفر – پتاسیم) طبیعی و عناصر ریز مغذی (روی، منگنز، مس و آهن) است که موجب اصلاح فعالیت بیولوژیكی و خواص شیمیائی خاك می شود. سه تن كود مرغی تازه ، ۵۰ تا ۱۰۰ كیلوگرم اوره ، ۵۰ كیلوگرم سولفات پتاسیم و ۱۰۰ كیلوگرم سوپر فسفات تریپل دارد.
مقدار مصرف کود مرغی گرانوله کیمیا کود:
همانطور که می دانیم مقدار کود مورد نیاز گیاه ، به میزان جذب عناصر توسط گیاه و مقدار عناصر غذایی موجود در خاک مربوط است. زمان مصرف کود و مقدار کود ، از جمله عوامل مهم برای کاربرد صحیح و افزایش بازدهی آن است. بهترین روش در تعیین مقدار کود دهی کود مرغی گرانوله در هر هکتار ، انجام آزمون تجزیه کود مرغی و انجام آزمون خاک زراعی ست.