کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله

کود مرغی گرانوله خاک ها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر عناصر غذایی و مواد معدنی فقیر می شوند و نیاز به کودهای مختلف شیمیایی و ارگانیک پیدا می کنند. برای جبران فقر خاک می توان طی یک برنامه زمان بندی خاص اقدام به کود دهی نمود . کود های آلی یا ارگانیک شامل […]

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی کود مرغی یک کود آلی و دارای کاربرد متعددی ست اما بیش از ۹۰ درصد برای مصارف کشاورزی کاربرد دارد. کود مرغی پلیتی یک کود ارگانیک است و اهمیت کود های ارگانیک در افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا و در نتیجه نفوذپذیری ریشه گیاه می باشد. کود های ارگانیک […]

کود مرغی پودری

کود مرغی پودری

کود مرغی پودری کود مرغی یک کود ارگانیک است که در صنعت کشاورزی به شکل های مختلف از جمله پودری تولید و مصرف می شود. کود مرغی پودری حاوی عناصر غذایی مفید است و با سرعت بیشتری جذب خاک می شود. با مصرف توامان آن با کود حیوانی می توان میزان حاصل خیزی خاک را […]